نگهداری از چمن مصنوعی

امتیاز کاربران

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

چمن های بلند به دلیل رفت و آمد حالت ...

ایستایی خود را از دست می دهند و به اصطلاح می خوابند. برای جلوگیری از این امر باید برس بخورد و با دست کشیدن آرام بر روی آن و فرچه کشیدن ایستاده می شود. ولی به مرور چنین چیزی طبیعی است. در چمن های فوتبالی سیلیس و گرانول می ریزند که از حالت خوابیدگی چمن جلوگیری شود ولی در چمن های خانگی نمی شود از این مواد را استفاده کرد.